Begrafenis Lydia De Graef

02-11-2022

Lydia De Graef was een muzikante met een hart voor muziek. Ze sloot zich aan bij Takjes Worden Boomen in 2015. We wisten al een tijdje dat het niet goed ging met haar gezondheid maar hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Takjes Worden Boomen en DEK Deurne verbroederde samen voor deze gelegenheid om Lydia een muzikaal en waardig afscheid te geven. Beide verenigingen waar Lydia lid van was speelden broederlijk samen tijdens de uitstrooiing van haar assen te Deurne. Lydia we gaan je missen.