geschiedenis'Takjes Worden Boomen'

-In 1895 vonden enkele prominenten uit Schilde het noodzakelijk dat er een muziekvereniging zou komen om de broederbanden tussen de inwoners van Schilde te versterken.

-Op 4 januari 1895 vond de eerste stichtingsvergadering plaats in café den Arend. Dit café bevond zich op de hoek van de Oude baan tegenover de kerkelei.

-Op 22 April 1895 kwam van het Gemeentebestuur de goedkeuring tot oprichting van een muziekvereniging. Op donderdag 25 April 1895 vond de eerste repetitie plaats.

-De eerste repetities werden gegeven in de Gemeenteschool. Op de hoek van de Schoolstraat en de Petrus Bogaertslaan en onder leiding van inwoner en blokmaker Frans Van Dyck. Hij kreeg een vergoeding van 2,50 Fr. per muziekles.

-Op 1 Mei 1895 was er de eerste bestuursverkiezing. Deze vond plaats in café 'De Wandeling'. De eigenlijke verdeling van de bestuursfuncties vond dan weer plaats in het café bij Cornelia Van De Sande. De taken werden verdeeld als volgt: Baron Henri Van De Werve als ere-voorzitter, zijn zoon Gaston als ere-ondervoorzitter en onze eerste voorzitter was de Heer notaris De Groof Henri. 

-Op 5 Juni 1895 lanceerde het voltallige bestuur dan de naam voor onze nieuwe muziekvereniging. 'TAKJES WORDEN BOOMEN'. Een naam met een diepere betekenis en los van enige politieke voorkeur.

-Als nieuwe dirigent en opvolger van Frans Van Dyck werd de Heer P. Van Laerhoven, onderchef bij de artillerie, aangenomen als dirigent van de muziekvereniging 'Takjes Worden Boomen'.

-Op zondag 13 Oktober 1895 speelde Takjes Worden Boomen zijn eerste optreden op Torekenskermis te schilde.

-In 1897 schonk de ere-voorzitter baron Henri Van De Werve zijn muziekmaatschappij een nieuw vaandel. Dit vaandel werd vervaardigd in Parijs en is nu nog steeds te bewonderen in het heemhuis Scilla.

-Uit de bestuursvergadering van 29 December 1918 merken we op dat de repetities gedurende WO 1 gestaakt werden omdat vele muzikanten onder de wapens werden geroepen.

-Op 6 Juni 1926 werd, onder de muziektonen van onze Muziekvereniging, de Elektrieke tram te Schilde ingehuldigd.

-In Oktober 1941, bij het uitbreken van WO 2, kreeg onze muziekvereniging de toestemming van de bezette overheid om de repetities terug aan te vatten. De voorwaarde was dat de gespeelde stukken eerst ter goedkeuring moesten worden voorgelegd aan de Duitse overheid.

Na de bevrijding van Antwerpen in  september 1944 werden de repetities gestaakt wegens aanhoudende bombardementen in de regio.

-OP 6 en 13 Julie 1947 vierde de Fanfaremaatschappij Takjes Worden Boomen haar 50 jarig bestaan.

Via de gele knop hieronder kunt u het programmaboekje uit 1947 downloaden en bekijken.

-Op 5 Juni 1949 werd, onder de muziektonen van de Fanfaremaatschappij Takjes Worden Boomen, Schilde strand feestelijk geopend.

-Op 12 Juni 1949 werd er een nieuw vaandel overhandigd. Dit vaandel werd geschonken door Mevrouw de Barones Van De Werve.


-Op  1 Juli 1956 Vierde de Fanfaremaatschappij Takjes Worden Boomen haar 60 jarig bestaan met grootse feestelijkheden.-Op 20  September 1959 stond onze Fanfaremaatschappij in een nieuw uniform.


-In de bestuursvergadering van 11 Februari 1960 werd er door het bestuur beslist om de naam van Takjes Worden Boomen aan te passen aan de evolutie van de spelling. Dus: 'Takjes Worden Bomen'.

-Op de Internationale Muziekwedstrijd te Brecht op 15 Mei 1960 behaalde de Fanfaremaatschappij Takjes Worden Bomen de 1e prijs met grote onderscheiding en felicitaties van de jury. Alles wat er te winnen was ging die dag naar onze maatschappij !

-Op 25 Juni 1967 teisterde er een tornado door de gemeente Oostmalle. De Harmonie Sint Laurentius van Oostmalle werd hierdoor ook getroffen. Onze Fanfaremaatschappij boodt hulp...


-In Oktober 1968 werd de oprichting van een drumband besproken en bezegeld.


-Op 27 Maart 1969 kreeg onze fanfaremaatschappij een koninklijke benoeming. Deze werd ons overhandigd door de gouverneur van de provincie Antwerpen dhr. Kinsbergen. Vanaf die dag was onze naam: Koninklijke Fanfare' Takjes Worden Bomen' uit Schilde

-Dit werd dan ook op 27 April 1969 uitbundig gevierd met een groepsfoto en een uitstap door de gemeente Schilde

-In Augustus en September 1970 vierde de Koninklijke Fanfare Takjes Worden Bomen uit Schilde zijn 75 jarig bestaan met feesten verspreid over 4 dagen!


-Op 29 September 1973  trad Takjes Worden Bomen op tijdens de opening van de Meir winkelstraat te Antwerpen.


-In Augustus 1975 vierde Takjes worden Bomen haar 80 jarig bestaan met grootse feestelijkheden.

-In de bestuursvergadering van 19 November 1978 werd er beslist om de naam van de vereniging terug te herstellen naar de oude schrijfswijze: 'Takjes Worden Boomen'

-Van 14 tot 18 Augustus 1980 vierde de Fanfare haar 85 jarig bestaan met heuse feestelijkheden.


-Op 27/08/1983: verbroederde de K.F Takjes Worden Boomen met zijn verbroederingsgemeente: Simmerath in Duitsland. daar werden ze ontvangen door het Musikverein Diana uit Kesternich.

-een exacte datum is er niet te vinden maar in 1986 is er meermaals sprake van de verandering van Fanfare naar Harmonie orkest. Dit is naar alle waarschijnlijkheid in fases gebeurd en de verandering vond geleidelijk aan plaats in het jaar 1986

-In Februari 1986 werd de drumband ontbonden wegens tekort aan leden en de, te hoog oplopende kosten voor kostumering.

-Op 14 September 1986: verbroederde de K.F. Takjes Worden Boomen met de Technische Hilfswerke uit Lammersdorf,Simmerath in Duitsland

-Op 11 December  1986 verhuisden we naar onze huidige locatie, lokaal 'De Wip'

-Op 26 Augustus 1990 vierde het Harmonieorkest zijn 95-jarig bestaan met heuse feestelijkheden.

- Op 20 september 1992 werd ons nieuw vaandel ingewijd in de kerk van Sint Guibertus

Het ontwerp was van de hand van eigen lid: Eduard Bogaerts.

- Eind juni 1999 nam de toenmalige dirigent Karel Noyen afscheid van de vereniging en nam Pierre Van Hecke het stokje over.

- Het jaarconcert Cinema Musica op zaterdag 26 en zondag 27 februari 2000 was het eerste jaarconcert dat 2 dagen in beslag nam. Dit was ook de eerste keer onder de leiding van Pierre van Hecke. Dit concert was een mijlpaal in de geschiedenis van "Takjes Worden Boomen". Van toen af aan werd het jaarconcert verspreid over 2 dagen.

Op zondag 20 Oktober 2002 nam ons Harmonieorkest o.l.v. Pierre Van Hecke deel aan het provinciaal orkesttornooi. Onze harmonie behaalde er een promotie naar Uitmuntendheid. (81,125% van de punten)  Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van onze rijke Harmonie.

In 2009 legde Pierre van Hecke het dirigeerstokje neer en werd Schildenaar, en paukenspeler van het Belgian National Orchestra, Guy Delbrouck gevraagd om het stokje over te nemen. Dit deed hij met veel plezier en veel enthousiasme.

In 2017 begon de afbraak van het oude dienstencentrum te Schilde om de bouwwerken te starten voor het nieuwe hypermoderne Cultuur centrum van Schilde: Werf44. Werf44 zal de nieuwe concertzaal worden voor TWB. 

Een emotioneel afscheid van een zaal waarin we 29 jaar lang onze jaarconcerten verzorgden....

Het eerste jaarconcert dat plaatsvond in het Dienstencentrum was dat van 24/04/1988 en het laatste jaarconcert van TWB in het Dienstencentrum was dat van 1 en 2 april 2017. 

Afbraak en opbouw van het nieuwe culturele centrum te Schilde
Afbraak en opbouw van het nieuwe culturele centrum te Schilde

Op 16 september 2017 werd de Huldigings-prelude Werf44, geschreven door onze dirigent, Guy Delbrouck, live uitgevoerd tijdens de plechtige opening van Werf44.

2019: De corona crisis slaat toe. Ons geplande jaarconcert en de daarbij geplande viering voor 125 jaar TWB werd helaas geannuleerd. Alle activiteiten werden stopgezet. Zo een brute stopzetting van alle activiteiten wereldwijd was niet meer gezien sinds Wereldoorlog 1 en 2.

Juli 2021: TWB is terug begonnen. 

Tijdens de corona crisis heeft TWB altijd goed contact gehouden met zijn muzikanten en heeft heel wat digitale filmpjes gemaakt om toch maar te kunnen musiceren. (vanop afstand).


2 en 3 April 2022: TWB Jaarconcert REVIVAL

TWB staat er na 2 jaar onderbreking door de coronacrisis weer met een pracht van een dubbelconcert. 2x een uitverkochte Werf44.